Tag: siouxrecruitment

[Danang] Hiring: UI/UX Designer – Sioux High Tech Software

[Danang] Hiring: UI/UX Designer – Sioux High Tech Software

We are looking for a talented UI/UX Designer with 3+ years of experience to join our Design team. The design team, a part of the bigger tech team, is at the forefront of the software development cycle.  We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group was founded in 1996 in …

+ Read More

[Danang, HCM] Urgent Hiring: Technical Leader (NodeJS, MongoDB)- Sioux High Tech Software

[Danang, HCM] Urgent Hiring: Technical Leader (NodeJS, MongoDB)- Sioux High Tech Software

We are looking for an experienced Technical Leader (NodeJS, MongoDB) in Ho Chi Minh/ Da Nang to develop high-quality software. You will be responsible for overseeing the technical development process, task coordination, creating and reviewing technical solutions, implementing, and reviewing source code. We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group …

+ Read More

[Danang] Hiring: Senior .NET Engineer – Sioux High Tech Software

[Danang] Hiring: Senior .NET Engineer – Sioux High Tech Software

We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group was founded in 1996 in the Netherlands. With over 800 engineers, Sioux supports or acts as the R&D department of leading high-tech companies. Sioux aims to add value to its clients and build innovative solutions that can contribute to a smarter, …

+ Read More

[Danang] Urgent Hiring: Talent Acquisition Specialist/ IT Recruiter – Sioux High Tech Software

[Danang] Urgent Hiring: Talent Acquisition Specialist/ IT Recruiter – Sioux High Tech Software

Sioux Group was founded in 1996 in the Netherlands. With over 800 engineers, Sioux supports or acts as the R&D department of leading high-tech companies. Sioux aims to add value to its clients and build innovative solutions that can contribute to a smarter, safer, healthier, more enjoyable, and more sustainable society. Sioux has been rewarded …

+ Read More

[HCM/ Da Nang] Hiring: Full-stack Engineer (React, NodeJS) – Sioux High Tech Software

[HCM/ Da Nang] Hiring: Full-stack Engineer (React, NodeJS) – Sioux High Tech Software

We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group was founded in 1996 in the Netherlands. With over 800 engineers, Sioux supports or acts as the R&D department of leading high-tech companies. Sioux aims to add value to its clients and build innovative solutions that can contribute to a smarter, …

+ Read More

[Danang, HCM] Hiring: Senior Front-end Developer (ReactJS/ React Native) – Sioux High Tech Software

[Danang, HCM] Hiring: Senior Front-end Developer (ReactJS/ React Native) – Sioux High Tech Software

We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group was founded in 1996 in the Netherlands. With over 800 engineers, Sioux supports or acts as the R&D department of leading high-tech companies. Sioux aims to add value to its clients and build innovative solutions that can contribute to a smarter, …

+ Read More

[Danang/HCM] Hiring: Software Architect/ Technical Architect- Sioux High Tech Software

[Danang/HCM] Hiring: Software Architect/ Technical Architect- Sioux High Tech Software

We are looking for an experienced Software Architect/Technical Architect to make high level decisions for software development. You will be responsible for creating architectural software designs and overseeing implementation quality to guide the development team We bring high-tech to life together with a team of driven engineers! Sioux Group was founded in 1996 in the Netherlands. With over …

+ Read More

[Danang] Hiring: Technical Leader (NodeJS, React) – Sioux High Tech Software

[Danang] Hiring: Technical Leader (NodeJS, React) – Sioux High Tech Software

We are looking for an experienced Technical Leader  to lead our development team in collaboration with the Project Manager and other stakeholders to develop high-quality software. You will be responsible for overseeing the technical development process, task coordination, creating and reviewing technical solutions, implementing, and reviewing source code. We bring high-tech to life together with a …

+ Read More

Sự Linh Hoạt Giữa Các Vị Trí Trong Công Việc Và Lợi Ích Mà Nó Mang Lại

Sự Linh Hoạt Giữa Các Vị Trí Trong Công Việc Và Lợi Ích Mà Nó Mang Lại

Hãy chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai cùng Sioux nhé! Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc: Tại sao phải luân chuyển công việc? Ở Sioux, để biết được bạn phù hợp với công việc nào nhất, chúng tôi sẽ luân chuyển bạn đến những vị trí (hoặc các dự án) khác …

+ Read More

Quy Trình Tuyển Dụng Chi Tiết Tại Sioux

Quy Trình Tuyển Dụng Chi Tiết Tại Sioux

Dù bạn đang ở nấc thang nào của sự nghiệp, việc tìm cho mình một công việc phù hợp luôn là một hành trình cần nhiều thời gian và tâm sức chuẩn bị. Trong đó bạn thường phải trải qua một quy trình tuyển dụng và những buổi phỏng vấn không-mấy-dễ-chịu phải không? Hoàn toàn …

+ Read More