Tag: ones

ONES Magazine – Tạp Chí Phát Hành Hằng Tháng Cho Sioux-ers

ONES Magazine – Tạp Chí Phát Hành Hằng Tháng Cho Sioux-ers

Sioux High Tech Software chính thức phát hành tạp chí Nội bộ: ONES Magazine. ONES là tên của Tạp chí nội bộ được phát hành hằng tháng tại Sioux HTS. Nếu như Orange Day là hoạt động nơi cả công ty tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ thông tin, chơi game thì ONES …

+ Read More