Tag: chovanhan

Chính Thức Phát Hành Ứng Dụng “Cho Và Nhận” Cho Người Dân Đà Nẵng

Chính Thức Phát Hành Ứng Dụng “Cho Và Nhận” Cho Người Dân Đà Nẵng

“Cho và Nhận” là một ứng dụng giúp kết nối những người chia sẻ vật phẩm với những người có nhu cầu sử dụng. Đà Nẵng đang trong nỗ lực trở thành một thành phố văn minh, ngày càng tận dụng nhiều sự phát triển của công nghệ vào những hoạt động quản lý nhà …

+ Read More