Giải Đáp Thắc Mắc Về Sioux!

Đọc tên công ty như thế nào? Đã bao giờ bạn nghe tới tên SIOUX nhưng lại không biết đọc thế nào cho đúng và không biết từ đâu đến?… Read more

Chân Dung Một Đồng Nghiệp Lý Tưởng Của Sioux

Một công ty lý tưởng bạn muốn làm việc sẽ như thế nào? Ở Sioux, những buổi phỏng vấn thường diễn ra như những cuộc trao đổi mở và hai… Read more

ONES Magazine – Tạp Chí Phát Hành Hằng Tháng Cho Sioux-ers

Sioux High Tech Software chính thức phát hành tạp chí Nội bộ: ONES Magazine. ONES là tên của Tạp chí nội bộ được phát hành hằng tháng tại Sioux HTS.… Read more

Chính Thức Phát Hành Ứng Dụng “Cho Và Nhận” Cho Người Dân Đà Nẵng

“Cho và Nhận” là một ứng dụng giúp kết nối những người chia sẻ vật phẩm với những người có nhu cầu sử dụng. Đà Nẵng đang trong nỗ lực… Read more