Category: Recruitment

Công Nghệ Và Dự Án Tại Sioux HTS

Công Nghệ Và Dự Án Tại Sioux HTS

Việc tìm kiếm một công ty/ công việc để gắn kết trên bước đường sự nghiệp luôn là một hành trình cần rất nhiều thời gian và sự tìm hiểu. Những giá trị nào công ty đang theo đuổi? Văn hóa của team như thế nào? Đặc điểm dự án ở công ty đó như …

+ Read More