ONES Magazine – Tạp Chí Phát Hành Hằng Tháng Cho Sioux-ers

ONES Magazine – Tạp Chí Phát Hành Hằng Tháng Cho Sioux-ers


ones-sioux-hts-magazine-leading-mobile-app-developers-in-vietnam

Sioux High Tech Software chính thức phát hành tạp chí Nội bộ: ONES Magazine.

ONES là tên của Tạp chí nội bộ được phát hành hằng tháng tại Sioux HTS. Nếu như Orange Day là hoạt động nơi cả công ty tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ thông tin, chơi game thì ONES là một phiên bản chữ viết và hình ảnh nơi mọi người được cập nhật những thông tin mới, những bài viết cảm hứng, những hoạt động diễn ra trong tháng và cả…giải câu đố giành giải thưởng nữa 😊

Đến nay, ONES đã phát hành hơn 10 số với những chủ đề đa dạng:

#No.1: Join a New Era

no1-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.2: Meet The New Faces

no2-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.3: The Culture of Excellence

no3-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.4: Bring High-Tech To Asia

no4-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.5: Keep Moving Forward

no5-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.6: S-Trip 2019

no6-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.7: Catalyst For Change

no7-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.8: Fulfill The Fall

no8-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.9: Growing

no9-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

#No.10: Sharing Is Caring

no10-Sioux-hts-magazine-leading-software-outsourcing-companies-in-vietnam

Hãy cùng lật giở một cuốn ONES mới nhất để xem có gì thú vị đối với Sioux-er nhé!

ONES MAGAZINE – ISSUE #10

Happy Reading!

JOIN SIOUX TEAM: https://jobs.sioux.asia/

Sioux High Tech Software Ltd.

#We together bring high-tech to life

Address: 10th Floor, Petrolimex Building, 122 2/9 Street, Danang, Vietnam

Email: jobs@sioux.asia

Phone: +84 236 3 888 756

Leave a Reply

Your email address will not be published.